Комисията по дискриминация отново отложи делото на ОПРЗБ

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) отново отмени заседание по делото на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ). Днес трябваше да се проведе поредно заседание заради определянето на цените на биологичните средства в у нас. Страната ни е единственият член на ЕС, който реимбурсира тези животоподдържащи медикаменти на 75%. Всички останали държави заплащат изцяло въпросните лекарства за хората, които се нуждаят от тях. Преди време фармацевтичните фирми започнаха да поемат оставащата за пациента сума от 25%. Не се знае обаче докога ще могат да го правят и така съдбата и лечението на хората с ревматоиден, псориатичен, ювенилен артрит и болест на Бехтерев, които приемат биологични средства, остават несигурни.

Следващото заседание по делото на ОПРЗБ в Комисията по дискриминация е насрочено за 11-ти април 2012 г.