Грануломатоза на Вегенер

Грануломатоза на Вегенер

Грануломатоза на Вегенер (грануломатоза с полиангиит) е рядко, системно автоимунно заболяване, форма на васкулит, което се проявява най-често с възпаление на малките и средните по големина кръвоносни съдове на горните и долните дихателни пътища (грануломатозен васкулит), както и сериозно засягане на бъбреците (некротизиращ глумерулонефрит), сърцето (перикардит, коронарен васкулит, кардиомиопатия), очите (конюнктивит, склерит, грануломатозен склероувеит), нервна