БИБЛИОТЕКА

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА БИОПОДОБНИТЕ ЛЕКАРСТВА

Биоподобните лекарства! Какво представляват? Това генерици ли са? Имат ли едно и също действие, като биологичните медикаменти? На тези и още много въпроси се дава отговор в брошурата, която публикуваме по-долу.
Тя е създадена с мисъл за хората, които имат потребност от информация за биоподобните лекарства.
Настоящата публикация е част от съвместната инициатива на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България и
доц.д-р Божидар Ивков в рамките на постоянната програма за информираност на хората с ревматоидни заболявания.

ЗА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ

Според инициативата на Американската фондация на хора с ревматоидни заболявания, 2 февруари е обявен като ден за по-голяма информираност за РА – най-разпространеното ревматоидно заболяване. Това е ден, когато хората с РА и техните организации се опитват да насърчават информираността и образованието за същността и последиците от РА.

В тази връзка и в контекста на непрекъснато действащата „Програма за информираност“ на ОПРЗБ, създадохме този малък материал, посветен на РА. Това е болест, обвита в множество митове и неразбране, често дори е подценявана.

"ПРАВИМ НЕВЪЗМОЖНОТО, ЗАЩОТО ВЪЗМОЖНОТО ГО ПРАВИ ВСЕКИ"

За да звършим кампанията за информираност на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България по повод световния ден за борба с артрита, публикуваме сборника с преводи и статии: „Правим невъзможното, защото възможното го прави всеки“. Сборникът съдържа статии за някои от най-разпространените ревматични заболявания, както и такива за хроничната болка, автоимунната реакция и възпалителния процес.