[Запитване] Колко лекари със специалност “Ревматология” имат сключени договори с НЗОК за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ

Република България

Д-р Нели Нешева

Управител на НЗОК

Изх. Номер: 00365/2011

вх. № НЗОК: 15-99-9/20.05.2011

 

ЗАПИТВАНЕ:

От Цвета Апостолова

Председател на УС на “Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България“

Чрез г-жа Теодора Захариева

Председател на УС на Федерация Български пациентски форум

 

УВАЖАЕМА д-р Нешева,

Обръщаме се към Вас във връзка с информацията от 04.05.2011г., публикувана на сайта на НЗОК (www.nhif.bg) със следния текст:

„ 04.05.2011

82 СПЕЦИАЛИСТИ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ ИМАТ ДОГОВОР С НЗОК

По повод изнесена в медиите информация от Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България, че само 20 ревматолози в цялата страна работят с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), а в десет града няма нито един специалист-ревматолог, пресцентърът на НЗОК прави следното уточнение:

През 2011 година 82 лекари със специалност „Ревматология” са сключили договор за работа с НЗОК, като 5 от тях работят във второ лечебно заведение за извънболнична помощ. Към момента липса на  договори с ревматолози има в 5 районни здравноосигурителни каси – Кюстендил, Кърджали, Разград, Силистра и Хасково.

Справка за всички лекари-специалисти, работещи с НЗОК, може да бъде направена в официалната интернет страница на институцията чрез електронната услуга „Търсене на договорни партньори и дейности.“ „

В прессъобщението давате разяснение, че 82 лекари със специалност “Ревматология” са сключили договор за работа с НЗОК. В тази връзка искаме да получим информация по следните въпроси:

  1. Колко от тези 82-ма лекари  със специалност “Ревматология” имат сключени договори с НЗОК за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ (Приложение № 12 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ ).
  2. Списък на лекари със специалност “Ревматология” със сключени договор с НЗОК за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ и по колко часа на седмица работят по договорите, сключени с НЗОК.

18.05.2011

гр. София

С уважение:

Цвета Апостолова

/Председател на УС ОПРЗБ/

Теодора Захариева

/Председател на УС ФБПФ/