ОПРЗБ стана член от Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR)

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) беше приета в Европейската лига за борба с ревматизма (European League Against Rheumatism - EULAR). Това стана по време на редовен конгрес на Лигата в Лондон. ЕЛБР се състои от три основни организации, представлявани от ревматолози, медицински работници и пациенти, които се борят за правата на хората с ревматологични заболявания в Европа. ЕЛБР стимулира научните изследвания, превенцията, лечението и рехабилитация на ревматологичните заболявания, включително заболяванията на съединителната тъкан, двигателните и мускулно-скелетни системи.

По време на конгреса на ЕЛБР, Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България стана и част от сдружението на пациентските организация от Южна и Югоизточна Европа АГОРА.