Нови възможности за работа за хора с увреждания

Нови възможности за работа за хората с увреждания предлагат от Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ). Това стана ясно на третия регионален форум „Предизвикателства за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”, организиран от НФРИ в Ямбол. В него взе участие и председателят на Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев и зам.-председател на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания Живко Янков. Инициативата е част от проекта „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Целта на проекта е повишаване на интереса на бизнеса към заетостта на хората с увреждане (в т.ч. и на хората с ревматологични заболявания) като основна социална технология за социално включване. Представена бе новата социална услуга за електронно посредничество и асистиране, както и сайта „Бюро за посредничество и асиситиране на хора с увреждания” (http://buro.nfri.bg/). На форума бяха представени и различните възможности за разкриване на работни места, на нормативната и икономическата среда, както и различни мерки и програми, подпомагащи работодателите в процеса на наемане и задържане на работа на хора с увреждания.

На сайта http://buro.nfri.bg/ можете да намерите наръчник за хора с увреждания: „ДА СИ НАМЕРИМ ПОДХОДЯЩА РАБОТА ЧРЕЗ УСЛУГАТА „ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АСИСТИРАНЕ, ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ” и наръчник за работодателя: „ДА НАЕМЕМ НА РАБОТА ЛИЦЕ С УВРЕЖДАНЕ”. Уеб страницата предлага и множество други разнообразни социални услуги в сферата на професионалната рехабилитация: трудово посредничество и асистиране, информационно-консултантстки услуги, професионално ориентиране, обучение и др.