Касата реимбурсира още две биологични средства

С решение на Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерство на здравеопазването от края на август, Националната здравноосигурителна каса започва да предоставя още две биологични средства на пациентите. Двата медикамента се реимбурсират от държавата на 75%, но въпреки това, по информация на ОПРЗБ ще са напълно безплатни.

Лекарствата представляват моноклонални антитела и се използват за лечение на няколко вида ревматологични заболявания – Cetrolizumab ще може да се предписва на болни от ревматоиден артрит, а Golimumab, на такива с ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, инвалидизиращ артрит, псориатичен спондилит и други псориатични артропатии.

Попълненията в реимбусния списък са нова надежда за пациентите, които са имали непоносимост или не са се повлиявали от сходните медикаменти, използвани досега. Кандидатстването и използването на тези лекарства може да стане само след задължителна консултация с ревматолог.