240 млрд. евро годишно плаща Европа заради ревматологичните заболявания

Пациенти се обединиха, за да подобрят условията за лечение и живот

Хроничните ревматологично - мускулни заболявания засягат повече от 120 милиона души от населението на Европа или около ¼ живеещите на континента. Заради здравни разходи, неработоспособност, отсъствия от работа и преждевременно пенсиониране на хората с ревматологични заболявания, от европейския бюджет се разходват по 240 млрд.евро годишно. Тази сума би намаляла значително ако държавите заделят повече за модерно лечение, рехабилитация, психологическа и социална помощ. Това стана ясно по време на заседанието за учредяване АГОРА – обединение на националните организации на пациентите с ревматологични заболявания от Южна Европа. Събитието беше проведено в Малта, с участието на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България, както и пациентски сдружения от Испания, Гърция, Кипър, Хърватия, Черна гора, Румъния и Сърбия.


Участниците се обединиха около становището, че страните от южната част на Европа имат много общи неща помежду си, включително и в здравеопазването, което прави проблемите на пациентите сходни. Затова и предстои изготвянето на общи стратегии, които да променят здравната и социалната система към по-добро.

Като основна цел, представителите на АГОРА си поставиха да бъде дадена гласност на пациентите за техните проблеми на национално и европейско ниво; развиването на пациентските движения и привличането на вниманието на обществото към ревматологичните заболявания.