Пациентите с анкилозиращ спондилит имат повишен риск от инфаркт на миокарда

Пациентите с анкилозиращ спондилит (АС) изглежда имат повишен риск от инфаркт на миокарда спрямо общата популация, докладват френски лекари в Arthritis Care & Research.

Системното възпаление и лошия липиден профил допълват традиционните сърдечносъдови рискови фактори при тези пациенти, обяснява д-р Sylvain Mathieu от Clermont 1 University.

Авторите на на настоящото проучване посочват, че общата смъртност при пациентите с АС е 1.6-1.9 пъти по-висока от тази в общата популация, като допълнителната смъртност следствие на сърдечносъдови инциденти при тази група е между 20% и 40%.

Д-р Mathieu и колеги провели мета-анализ на 38 проучвания, включващи 34 132 пациенти и 83 705 контроли. След средно проследяване от 22 години, честотата на миокарден инфаркт била по-висока сред пациентите с АС - 7.4% спрямо 4.6%.

Данни от 7 проучвания с проследителен период от над 20 години сочат, че честотата на инсулт при пациентите с АС е 2.2%, а според едно от проучванията честотата на инсулт сред контролните лица е 2.3%.

Било установено, че пациентите с АС имат значително по-голяма дебелина на интима-медията, по-ниски HDL-холестеролови нива, по-висока честота на метаболитен синдром. При тези пациенти СУЕ и С-реактивният протеин били значително по-високи спрямо контролите.

източник:http://www.doctorbg.com/page.php?id=17199