Остеопорозата, причинена от кортикостероиди: Стратегии за контрол върху загубата на костна плътност и фрактури

Глюкокосртикостероидите, които се приемат през устата, се предписват за редица заболявания, най-вече при ревматоиден артрит, обструктивна белодробна болест и др. Приемът на тези медикаменти обаче може да доведе до бързо намаляване на костната плътност в първите 3-6 месеца от лечението и съответно да повиши риска от фрактури.

Въпреки, че развитието на кортикостероидно-индуцираната остеопороза (КИО) е позната като процес от години, все още има недиагностицирани и нелекувани случаи. В резултат, въпреки възможностите за лечение и намаляването на риска от фрактури, милиони пациенти по света са застрашени от счупвания на кости.

В усилието да се насочат към проблема, Международната фондация за остеопороза и организацията Европейското движение за калцирани тъкани, публикуваха документ, който предоставя рамка за национално развитие и препоръки за лечение на КИО.

Проф.Джулиет Комстън, председател на работната група за терапия на КИО, предупреди: „Лекарите трябва да са наясно, че през първите 3-6 месеца от приема на глюкокортикостероиди се наблюдава рязък спад на костната плътност. За да се предотвратят фрактурите при КИО, медицинските специалисти трябва да прилагат първична превенция при високорисковите пациенти“.

Основните мерки при пациентите, лекувани с глюкокортикостероиди, може да наложи намаляване на дозата от медикамента, търсене на друго лечение за овладяване на основното заболяване или използване на други имуносупресивни лекарства. Адекватните нива на диета с калции и вит.Д, подходяща физическа активност и избягването на алкохол и тютюнопушене са от изключителна важност. Наблюдението на пациенти, приемащи глюкокортикостероиди включва измерване на костна плътност, ежегодишно измерване на височина, оценка на прешленни фрактури (ако има такива) и за пациентите, които приемат медикаменти за предпазване на костната структура -  оценка на съвместимостта на лечението.

По статия на: http://www.medicalnewstoday.com/releases/243474.php