в-к Струма - статия

Това е статията във в-к Струма, написана след семинара за журналисти , проведен в Благоевград на 28.09.2012.Семинарът беше озаглавен 'Пациентите с ревматични заболявания в България - живот между болка и надежда'.В него като лектори взеха участие д-р Несторова - ревматолог; доц.д-р Божидар Ивков - социолог; Ваня Савова -психолог; Снежана Божинова и Боряна Ботева.