FIT FOR WORK - кръгла маса

На 16 Октомври 2012 г. в София беше проведена кръгла маса за представяне на доклада на тема“Състоянието на мускулно-скелетните заболявания и трудовата заетост в България 2012“. Докладът е изготвен от Work Foundation Alliance и представлява завършека на проекта Fit for work (Годни за работа). Той се реализира от Work Foundation (Фондация Работа). Проектът има за цел насърчаване на многостранен диалог за подобряване на условията на труд на хората с мускулно-скелетни заболявания. Като част от проекта се изготвят регулярни доклади за състоянието на мускулно – скелетните заболявания и трудовата заетост в 31 държави от и извън ЕС, дава препоръки към страните членки.

Кръглата маса, на която беше представен доклада за България беше един успешен форум, по време, на който бяха дискутирани не само данните от доклада, а така също и останалите проблеми, с които се сблъскват хората с мускулно–скелетни заболявания в България.
Докладът беше представен от Ксения Желтюкова, представител на Work Foundation. Тя разказа за историята на проекта Fit for work, световен посланик, на който е Лех Валенса. Програмата Fit for work стартира през 2007 г. и покрива всички европейски страни, а дори и такива извън Европа–Бразилия, САЩ. Според г-жа Желтюкова мускулно - скелетните заболявания имат голямо значение както за отделния човек, така и за обществото като цяло.
Най-важните изводи за България според доклада са :
1. Няма данни за мускулно-скелетните заболявания в България, няма единна база данни. От това следва, че мерките, които се вземат са неадекватни.
2. Недостатъчно добре организирана превенция и първична медицинска помощ за хората с мускулно-скелетните заболявания, което от своя страна води до повече хоспитализации.
3. Хората с увреждания не се смятат за годни да работят.

Показан беше филмът „Болката е учител“, заснет от Пи ар агенция „ИВ“.
Лекция на тема „Преживяване на хроничната физическа болка при ревматичните заболявания“ представи доц. д-р Божидар Ивков.

По–късно в дискусията бяха засегнати много от проблемите на държавната политика спрямо мускулно-скелетните заболявания в България - липса на статистика, което води до липсваща адекватна държавна политика; недостатъчна рехабилитация; неефективно обучение на медицинските кадри.
Според проф. Коларов, председател на българското дружество по остеопороза и остеоартроза, е необходима единна програма в здравеопазването и образованието.
Д-р Ангелова, директор на Националната специализирана болница по физиотерапия и рехабилитация в Овча купел пък припомни, че рехабилитацията за хора с мускулно-скелетни заболявания преди години е била с продължителност 21 дни, като за тези пациенти са се грижили не само рехабилитатори, а така също психолози и социолози. В момента рехабилитацията, от която може да се възползва човек с тези проблеми е 7 дни.
Проф. д-р Смилов дмн, председател на Асоциацията за лечение и изследване на болката подчерта, че няма достатъчно подробно обучение на младите специалисти за лечение на хроничната болка.
Участие в дискусията взеха и представителите на ОПРЗБ и БСБББ, които поискаха отговори на много от наболелите въпроси, касаещи хората с ревматични и мускулно–скелетни заболявания в България. Един от основните въпроси касае експертизата на работоспособността. Отправено беше предложение в ТЕЛК да присъстват и специалисти-ревматолози. Стана ясно, че това е невъзможно поради недостатъчния брой специалисти в страната.
Според д-р Кънчо Райчев, директор на НЕЛК проблема с експертизата на работоспособността е многопластов–не само медицински, но също така социален и икономически.
Добра новина сподели проф. д-р Аспарух Аспарухов, председател на Българската ортопедична и травматологична асоциация, който разказа, че в близките месеци се очаква да заработи регистър по ендопротезиране.
Отношение по поставените теми взеха и представители на МЗ, НЗОК, комисията по здравеопазване към МС.
От МЗ съобщиха,че предстои промяна в медицинските стандарти и поканиха представители на неправителствения сектор да вземат участие.
Представителите на МТСП припомниха за ратифицирането на Конвенцията за правата на хората с увреждания и от България.
Като заключение бе представен Меморандум за разработване на национална политика за подобряване условията на труд за хората с мускулно-скелетни заболявания, изработване на общи позиции и предприемане на съвместни действия за запазване на работните места на хората с мускулно-скелетни заболявания, връщане и адаптацията им към работната среда. Представителите на институциите имаха възможност да се запознаят предварително с меморандума. Някои от тях отказаха да го подпишат веднага и пожелаха той да бъде официално внесен в съответните министерства и ведомства. От МТСП отказаха да се присъединят към меморандума с мотива, че трябва да се провежда цялостна социална и трудова политика за всички хора с хронични заболявания, а не само за отделни групи.

Тук може да прочетете меморандума :Memorandum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Дариткова, председател на здравната комисия към парламента се ангажира да допусне представители на ОПРЗБ и БСБББ до редовното заседание на комисията, които да подарят значки, символ на програмата „Годни за работа“ на народните представители.