Отговор НЗОК за увеличаване на броя на направления по клинична пътека 244