Писмо до НЗОК във връзка с промяната на кодовете на биологичиния медикамент Etanercept

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

revmatologia.org@gmail.com;  www.revmatologia.org

 

изх.№ 82 / 13.05.2013                                             

До: д-р Пламен Цеков

Управител

НЗОК

ул.„Кричим“ №1

 

Копие:

г-жа Нина Първанова

Директор Дирекция „Лекарствена политика”

НЗОК

ул.„Кричим“ №1

 

                                                            МОЛБА

 

Уважаеми д-р Цеков,

Обръщаме се към Вас във връзка с публикуваните на 1-ви Май 2013  от страна на НЗОК нови кодове на лекарствен продукт за лечение на възпалителни ставни заболявания:

  1. Enbrel® (etanercept) 50 мг - код LF213
  2. Enbrel® (etanercept) 25 мг - код LF214

 

В много практики на специалисти по ревматология  и общо-практикуващи лекари, кодовете не са актуализирани от страна на софтуерните компании, договорни партньори на НЗОК. Така промяната не е видима в програмите на семейните лекари и амбулаторните ревматолози. Това води до отказ за изписване на продукта от тяхна страна и до забавяне на лечението на пациентите, страдащи от тежки инвалидизиращи заболявания като ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит и ювенилен идиопатичен артрит.

Прекъсването на лечението е крайно нежелателно тъй като може да доведе до ново повишаване на възпалителната активност и компрометиране на постигнатия до момента терапевтичен ефект.

Настояваме за незабавно уведомяване  на Вашите договорни партньори (софтуерните компании) с цел актуализация на софтуера, както и за своевременна информация към общо-практикуващите лекари за настъпилата промяна в кодовете.

 

С уважениe,
Боряна Ботева
Зам.Председател на УС на ОПРЗБ