Писмо до НЗОК относно Изискванията при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатичен, ювенилен артрити и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

София 1574, жк. Христо Смирненски, бл. 47А, ап.79

e-mail: revmatologia.org@gmail.com , тел: 0898401439; 0898787950

Изх. № 84/27.05.2013

До д-р Пламен Цеков

Управител на Национална Здравно осигурителна каса

Относно: Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатичен, ювенилен артрити и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ

Уважаеми г-н Управител,

В настоящите изисквания на НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатичен, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ, е посочено, че кръвните показатели се контролират веднъж месечно до шестия месец, а след шестия месец – при кандидатстване за продължаване на лечението.

Специалистите ревматолози, както и членовете на експертните лекарски комисии, все още изискват от пациентите, продължаващи своето лечение, 6 броя изследвания. Това е в противоречие с изискванията на НЗОК.

Обръщаме се към вас с молба за официално становище, за да бъде прекратено излишното усложняване на процедурата по предписване на антицитокинови лекарствени продукти.

27.05.2013

София

С уважение:

Боряна Ботева

Зам.председател на УС на ОПРЗБ