ОПРЗБ стартира нов проект в гр.Ловеч


ОПРЗБ стартира нов проект, чиято цел е да улесни достъпа до ревматолог на хора, при които има съмнение за наличие на ревматоиден артрит или анкилозиращ спондилит( болест на Бехтерев).

Известно е, че хората с ревматично заболяване в много чести случаи имат затруднен достъп до специалист поради множество фактори (неинформираност на пациента и ОПЛ, липса (ограничен брой) на направления за специалист при ОПЛ; направления към неподходящи в тези случаи специалисти (невролози, ортопеди и т.н.), липса на ревматолог в населеносто място, областта и т.н.).

Целта на проекта „Осигуряване на достъп до специалист-ревматолог на пациентите с ревматични заболявания” е да се подобри информираността на пациенти и ОПЛ за тези заболявания, да се осигури ранна диагностика и съответно своевременна възможност за адекаватна терапия от правилния специалист, което неминуемо ще доведе до по-добър контрол на заболяването.

Проектът стартира пилотно в гр. Ловеч и прилежащите малки общини и населени места, с цел да бъдат открити и изгладени всички възможни практически неясноти и пречки при реализирането на Проекта преди той да бъде разширен и да обхване по-големи територии от страната.

Началото му бе обявено на 25.06 .2013 в гр.Ловеч, където на специална среща с ОПЛ от региона ревматолога д-р Николай Николов направи презентация за особеностите на протичане на ревматоидния атрит и анкилозиращия спондилит.Той даде и практически съвети на колегите си за по-лесно откриване на тези заболявания. На срещата присъстваше и Боряна Ботева, зам.председател на ОПРЗБ, която разказа как се е родила идеята за този проект и какви са очакванията от реализирането му.

 

ОПРЗБ