Проследяване на пациентите, лекуващи се с биологични медикаменти

Скъпи приятели, знаем,че всички от вас се вълнуват от проблема с недостатъчния брой  направления за лабораторни изследвания, с които разполагат личните лекари и невъзможността всеки месец да предоставят такива на пациентите, които се лекуват с биологични средства.Поради тази причина се налага пациентите сами да заплащат изследвания, които НЗОК  изисква, а от друга не се постига адекватно проследяване състоянието на хората, които се лекуват с биологични медикаменти.

Поради тази причина заедно със Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“ и Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев подготвихме писмо до отговорните институции с искане за по-голям брой направления за лабораторни изследвания, както и по-голям брой талони за преглед при специалист.

Текста на писмото може да прочетете тук:

 

 

До Д-р. Румяна Тодорова

Управител на НЗОК

Копие до: Д-р.Татяна Андреева

Министър на здравеопазването

Копие до: Нигяр Джафер

Председател на комисия по здравеопазването към НС 42

Копие до: Д-р. Цветан Рейчинов

Председател на Български лекарски съюз

Копие до: Проф. Рашо Рашков

Председател на Българско дружество по ревматология

 

Писмо от пациентските  организации в Република България, представляващи пациентите с ревматоидни заболявания:

 

Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“

 

Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев

 

 

Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

 

 

Уважаеми дами и господа,

На 26.06.2013г. беше проведена среща между представители на Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“ и  експерти на НЗОК.

На срещата бяха поставени на обсъждане, както настоящите проблеми на пациентите във връзка с достъпа до лечение, така и проблемите, свързани с лечебния алгоритъм, гарантиран в пакета дейности, заплащани от НЗОК  за пациенти с  ревматоиден артрит, псориатичен артрит, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит.

В процеса на обсъждане като основен проблем отново се отчете проследяването на пациентите, което не попада в обхвата на дейностите, регламентирани в НРД, респ. в изискванията и утвърдените задължителни алгоритми на НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит в извънболничната  помощ.

Това е предпоставка, както за нарушаване на добрата терапевтична практика, така и за прекъсване на терапията, поради невъзможността на част от пациентите да заплатят за всички необходими изследвания и прегледи, и поради невъзможността  на лекуващия лекар да  назначи пълния обем изследвания за съответния период.

Изследванията за лечение и  проследяване на пациенти с изброените вече ревматоидни заболявания съгласно изискванията на НЗОК /Критерии за лечение на серопозитивен РА, ЮА, ПА и АС с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ в сила от 15 март 2013г./ не са регламентирани в НРД 2013 и много често се заплащат от пациентите.

В тази връзка отново се обръщаме към вас с искане в НРД 2014 да бъде регламентирано лечението и проследяването на пациентите с ревматоиден артрит,псориатичен артрит, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит като настояваме:

 1. При започване на терапията  да се заплащат от НЗОК следните изследвания:

 

 • Направление за образна диагностика ;
 • Квантиферонов тест;
 • Хепатитни маркери / хепатит Б и хепатит С/;

2.  Проследяването да се провежда от личния лекар

3.  Проследяването  да включва всички изследвания по изисквания на НЗОК/Критерии за лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15 март 2013г./, а именно:

 

 • ППК; ДКК;
 • ASAT; ALAT;
 • СУЕ;
 • CRP
 • Липиден профил;
 • Предоставяне на талон №3 за специалист - ревматолог минимум за четири прегледа годишно;
 • Направление за образна диагностика ;
 • Талон №3 за специалист - ревматолог за проследяването на пациентите с ревматоиден            артрит,псориатичен артрит, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит да бъдат отделно от общия брой  направления за специалист отпускани на личния лекар.

 

Роза Чеглайска ……………………………………………..

Председател на Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“

Живко Янков…………………………………………..

Председател на Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев

Боряна Ботева…………………………………………………………

Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

 

гр. София, 09.09.2013г.