Писмо до НЗОК по повод въвеждане на нови кодове по МКБ -10 за ревматичните заболявания

 

Предстои промяна на кодовете за всички заболявания с нови такива по МКБ -10.За да бъдат избегнати проблеми с протоколите  за лечение с антицитокинови медикаменти при пациенти с ревматоиден артрит,ювенилен артрит,псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит, се обърнахме към ръководството на НЗОК с няколко въпроса.

Писмото до НЗОК може да изтеглите тук: