Писмо до НЗОК и Националния консултант по ревматология от ОПРЗБ и АПРА за откриване на втора експертна лекарска комисия

Писмо до НЗОК и Националния консултант по ревматология от ОПРЗБ и АПРА за откриване на втора експертна лекарска комисия за разглеждане на медицинската документация на пациенти, страдащи от ювенилен артрирт, анкилозиращ спондилит, серопозитивен ревматоиден артрит и псориатичен артрит в гр. Пловдив

До Д-р Румяна Тодорова

Директор на НЗОК

До проф. Рашо Рашков

Национален консултант по ревматология

 

Уважаема д-р Тодорова,

Уважаеми проф. Рашков,

Обръщаме се към Вас с молба за съдействие за откриване на втора експертна лекарска комисия за разглеждане на медицинската документация на пациенти, страдащи от ювенилен артрирт, анкилозиращ спондилит, серопозитивен ревматоиден артрит и псориатичен артрит в гр. Пловдив, в МБАЛ КАСПЕЛА ЕООД

Молбата ни е провокирана от факта, че за територията на област Пловдив и съседните административни области, единствената ЕЛК провежда недостатъчен брой заседания, което затруднява подготвянето в срок на медицинската документация на пациентите с посочените по-горе заболявания. Под недостатъчен брой заседания имаме предвид веднъж месечно, което не кореспондира по никакъв начин с броя и потребностите на пациентите от тези области. Убедени сме, че откриването на втора ЕЛК в гр. Пловдив би улеснило пациентите при подготовката на необходимата документация за стартиране и продължаване на лечението им с антицитокинови лекарствени продукти и би предотвратило нежелано прекъсване на лечението.

 

Роза Чеглайска ……………………………………………..

Председател на Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“

Боряна Ботева…………………………………………………………

И.Д. Председател на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

гр.София

24.01.2014г.