НЕОБХОДИМИ СА ЯСНИ ПРАВИЛА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


На 01.07.2014 беше проведена среща между представители на пациетнски организации, представляващи хората с ревматични заболявания и ръководството на НОЗК.По - надолу можете  да се запознаете с обсъдените теми.

 

 

 

НЕОБХОДИМИ СА ЯСНИ ПРАВИЛА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

На 1.07.2014 г. беше проведена среща между представители на пациентски организации, представляващи хора с ревматични и други имуномедиирани заболявания и ръководството на НЗОК.На срещата присъстваха :

Анета Драганова(АПРА);

Роза Чеглайска(АПРА);

Анита Христова(ОПРЗБ;АПРА);

Боряна Ботева(ОПРЗБ);

Бойко Бойчев(БСБББ);

Ива Димова(АХППУ);

Иван Димитров(ФБПФ);

Мартин Кожинков(сдружение на хората с болест на КРОН и улцерозен колит).

 

Срещата беше провокирана от медийната кампания провеждана от Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България и Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит исканията поставени в петицията за подобрване достъпа до лечение и рехабилитация на хората с ревматични и мускулноскелетни заболявания в България, внесена на 09.06.2014 в НЗОК,МЗ,Национален съвет по цени и реимбурсация, Парламентарната здравна комисия към 42 НС.

Пациентските организации и оперативното ръководство на НЗОК, в лицето на управителя на институцията – д-р Румяна Тодорова, и подуправителя – д-р Динчо Генев, обсъдиха не само финансовите, но и медицинските аспекти на проблемите на пациентите с ревматични заболявания. С особена острота бе поставен проблемът с диспансеризацията и активното наблюдение на болните, които се нуждаят от периодично наблюдение не само на основното си заболяване, но и на състоянието на белия дроб, на сърцето, на кръвоносните съдове и т.н. Двете страни споделиха становището, че на практика не съществуват изработени стандарти за тази дейност.

Във връзка с това ОПРЗБ и АПРА изготвиха писмо до МЗ, БЛС,БДР,НЗОК и здравната комисия в НС за разработване на  стратегията.В писмото се казва” Изразяваме готовност съвместно с националните консултанти,Български лекарски съюз и НЗОК да участваме в разработването на ясни протоколи и стандарти за поведение при диагностициране, лечение и проследяване на пациенти с ревматични заболявания”

Анета Драганова (АПРА) съобщи за проблем в ЕЛК за предписване на биологична терапия гр.Пловдив, свързан със забавяне на експертните становища, издавани от същата.От ръководството на НЗОК увериха,че ще разпоредят проверка по случая, като обясниха,че подобни сигнали вече са достигали до тях.

Роза Чеглайска (АПРА) съобщи за проблем с  ЕЛК за предписване на биологична терапия  в гр.Варна – заседанията са нередовни, а през лятото няма да има такива.От ръководството на НЗОК увериха, че ще разпореят проверка по случая и ще бъдат предприети необходимите мерки, за да не се допуска забавяне и прекъсване на лечението на хората, лекуващи се с биологични медикаменти.

Във връзка със запитване постъпило на фейсбук страницата на ОПРЗБ, свързан с валидността на рентгеновите снимки, необходими за постъпване в Специализирана болниа за рехабилитация и физиотерапия, получихме потвърждение от ръководството на НЗОК, че валидността на рентгеновите снимки продължава да е 6м, както и до момента.

От ръководстовото на НЗОК съобщиха, че от 1.07.2014 лечението на децата с ревматични заболявания, лекуващ и се с медикамента Etanercept ще бъде заплащано изцяло от фирмата производител, като няма да е необходимо преминаване през ЕЛК и сложните административни процедури за достъп до този медикамент.

Другата позитивна новина беше свързана с ъс скъсяването на времето при изпращане на документите на хора, лекуващи се с биологични медиаменти от РЗОК до НЗОК и обратно.В момента това става в рамките на 10 дни, чрез куриер.От ръковоството на НЗОК съобщиха, че вече в процес на разработване е софтуер, чрез който това да се случва веднага, без да е необходимо изпращането на документите по пощата.