КОНКУРС ЗА ЕСЕ”ЕДГАР СТЕЙН” 2015

 

 

Скъпи приятели и колеги,
С удоволствие искаме да ви съобщим, че стартира конкурса “Едгар Стейн” за 2015 година. По време на церемонията по откриване на предстоящия конгрес на ЕУЛАР в Рим, Италия  на 10.06.2015, ще бъде наградено най-доброто есе на тема:

 

„Да контролираме живота си:как да работим с лекарите и здравните специалисти за постигане на личните си цели”

“Taking control of my life: working together with health professionals to achieve my personal goals”

 

Бихме искали да окуражим хората с ревматични и мускулно-скелетни заболявания да опишат личния си опит и ролята на лекарите и здравните специалисти в постигането на самостоятелен и независим живот в изпълнение на личните им цели.Всяка малка стъпка има значение и се надяваме да прочетем много вдъхновяващи истории.Помощта на здравните специалисти, които са до вас е много важна.Това може да е вашият ревматолог, медицинска сестра, физиотерапевт, психотерапевт.

Бихме искали да научим и какво според вас би могло да бъде подобрено във вашата страна и дали имате достъп до всички здравни специалисти, от които се нуждаете.

Какви според вас трябва да бъдат идеалните отношения между лекарите и хората с ревматични заболявания?

 

Както през миналите години, националните организации, членове на ЕУЛАР, трябва да организират конкурс на национално ниво (допускат се да участват хора, които имат навършени 16 години). Участникът трябва да напише есе, което да не е по дълго от 2 страници във  формат А 4, на родния си език и да го изпрати  до пациентската организация в неговата страна най – късно до 31.12.2014г.
Всяка организация от своя страна трябва да изпрати есето победител на национално ниво до секретариата на ЕУЛАР най – късно до 20.01.2015г. Повече информация за правилата за участие може да прочетете в условията на конкурса . Жури ще избере и обяви есето победител най – късно до 15.03.2014г. Решението на журито не подлежи на обжалване. Информация за представителите на журито ще се обяви на сайта на ЕУЛАР – www.eular.org
В допълнение към наградата от 2,000 Евро, победителят ще получи възможност да присъства на конгреса на ЕУЛАР в Рим, като му бъдат осигурени билети и престой в хотел за четирите дни на провеждане на конгреса.Победителят ще получи и покана да присъства и на церемонията по откриването на конгреса в Рим  през 2015г.
Журито на наградите “Едгар Стейн” за 2015 година очаква с нетърпение да получи много вълнуващи есета от цяла Европа!

Благодарим ви предварително за подкрепата и участието в този важен конкурс!

Журито очаква вашите есета с нетърпение!

Успех на всички участници,

Diana Skingle, Chairperson, EULAR Standing Committee of PARE

Marios Kouloumas, Vice President, EULAR, representing PARE

 

Правила за участие в конкурса „Едгар Стейн”

Версия : Юли 2014г.

Чл.1 – Име и цел:
Наименованието  е избрано от EULAR  (Европейска лига за борба  с ревматизма) и одобрено от Норвежката пациентска организация.
Целта на наградата е да стимулира интереса на възможно най – много хора с ревматични и мускулно-скелетни заболявания в работата им  с EULAR и по – специално в работата им с националните пациентски организации. Конкурсът е  в чест на Едгар Стейн, който е страдал  от Анкилозиращ Спондилит (болест на Бехтерев). Приживе той е бил  невероятен посредник между  лекари , пациенти и социални работници  в тяхната съвместна работа.
Чл.2 – Същност:
Наградата се връчва всяка година на най – доброто есе написано от човек с ревматично или мускулно-скелетно  заболяване, в което той описва личния си опит с това да живее с подобно  заболяване. Есето може да съдържа  лични виждания за справяне със  заболяването, как то влияе върху семейния и социален живот и т.н. Темата на всяко  следващото се обявява от EULAR, на страницата на EULAR.
Чл.3 – Награда:
Наградата е 2,000 евро и се дава от името на EULAR. Тя  се връчва на годишния конгрес на EULAR.Пътните и хотелските разноски на победителя в конкурса, също се поемат от  EULAR.
Чл.4 – Условия за участие:
Състезанието е отворено за всеки пациент с ревматично или мускулно-скелетно заболяване, навършил 16 г. Ръководители на пациентски организации, както и учени/лекари занимаващи се с в сферата на ревматологията  не се допускат. Есетата се изпращат до националните пациентски организации до 31.12.2014г. Есето, може да бъде написано на родния  език на участника, като не може да бъде по – дълго от 2 страници (написано на компютър, шрифт Arial 12, нормално разстояние между редовете, нормална рамка). Всички есета трябва да бъдат подадени в електронен вариант. PDF файлове не се допускат.
Националните пациентски организации трябва да изпратят  най – доброто есе на родния  език на участника в конкурса  по e-mail най – късно до 20.01.2015г.
Избраното есе трябва да бъде изпратено  до секретариата на EULAR и трябва да съдържа:

·         Email адрес / телефон за контакт с автора;

·         Email адрес / телефон за контакт на отговорника за конкурса от страна на пациентската организация;

·         3 до 5 снимки на автора, които да имат общо с темата на есето.Снимките трябва да включват и портретна снимка;

·         информация за автора – години, професия, семейно положение, настоящ адрес, как е научил за наградата и   защо е решил да участва;

·         Разрешение от автора есето да се публикува;

Чл.5 – Жури:
Журито се състои от 5 човека, от които не повече от 2 са лекари, назначение от постоянния комитет на пациентското крило на ЕУЛАР( EULAR Standing Committee of PARE). Зам. –председателя на ЕУЛАР, представляващ PARE, председателят на постоянния комитет на пациентското крило на ЕУЛАР( EULAR Standing Committee of PARE), ще бъдат неофициални лица в журито. Тези двама представители няма да имат право на глас. Журито  се избира отделно  за всяко състезание, като един член не може да участва повече от 2 пъти.
Чл.6 – Победител:
Победителят в конкурса   се избира с пълно мнозинство. Ако никое есе няма пълно мнозинство, тогава награда няма да се присъжда. Есето –  победител и другите есетата на другите участници в конкурса, могат да бъдат публикувани след обявяването на резултата, във форма която авторът, EULAR или пациентската организация решат.
Изборът на журито е окончателен и не подлежи на обжалване.

EULAR Executive Secretariat

Birte Glüsing