РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2015 - ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КП 241 И КП 241

Във връзка с последните изменения на алгоритмите за ползване на КП 241-'Физикална терапия и рехабилитация при болести на опороно-двигателния апарат'и КП 244 -'Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система'моля прочетете следното писмо изпратено от Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация ЕАД до общопрактикуващите лекари.Информацията е важна за всеки, който желае да се възползва от рехабилитация по една от двете пътеки.

Писмото можете да прочетете тук:писмо НСБФТР- ЕАД

 

Тук можете да намерите информация за необходимите документи за прием по КП 241 и КП 244:http://www.rehabilitation.bg/bg-priem-pyteki.php

 

ОПРЗБ