СТАНОВИЩЕ НА ОПРЗБ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА НЗОК ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

Тук можете да прочетете становището на Организация на пациентите с ревматологични заболявания във връзка с приетите „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболничната помощ“, в сила на 01.08.2015 г.

Становището беше разработено във връзка със срещата на пациентиските организации на хора с ревматични заболявания , експерти от НЗОК и водещи български ревматолози, състояла се на 15.10.2015 г.

Текста на становището можете да прочетете тук: СТАНОВИЩЕ