СТАНОВИЩЕ НА ОПРЗБ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

Тук можете да прочетете становището на Организация на пациентите с ревматологични заболявания относно проекта за изменение на  „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболничната помощ“, публикуван на 19.10.2015 г. на сайта на НЗОК.

 

Становището можете прочетете тук : СТАНОВИЩЕ