Пациенти с ревматични заболявания внесоха СТОЛ НА БОЛКАТА с протестна позиция в НЗОК

На 27 ноември Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) символично закри своята информационно-протестна кампания „Не сме от дърво!“ , като внесе в деловодствово на НЗОК своя СТОЛ НА БОЛКАТА и позиция относно политиката на Касата за отнемане правото на лечение на хората с ревматини заболявания в България със съвременни мдикаменти.

 

Стартирахме тази кампания като ВИК ЗА ПОМОЩ към цялото общество! Днес сме ние, но утре на наше място, може да си ти, твой приятел или родител. Затова СТОЛЪТ НА БОЛКАТА (инсталация, визаулизираща нашата ежедневна болка) обиколи институциите в София през месец октомври.

 

На 23 ноември 2015 година на сайта на НЗОК бе публикуван стенографски протокол от заседание на НС на НЗОК, проведено на 17 ноември 2015 г. От изразените позиции на участниците в заседанието на Надзорния съвет, става ясно, че лечението на хората с ревматични заболявания е превърнато изцяло в пазарен процес, в който значение имат само и единствено парите, разходите и икономиите на финансови средства.

ОПРЗБ е категорично против подобен безогледен пазарен подход и опазаряване на процеса на лечение на хората с ревматични и мускулно-скелетни заболявания.

 

Ние, пациентите, страдащи от ревматични заболявания в България сме  над 120 000. Ние сме хора в активна възраст. Болестта ни влошава качеството ни на живот и често стигаме до  тежка инвалидизация.  Най-често засегнати са хора в активна възраст- между 30 и 45 години. Ревматичните заболявания са болест на тялото, но духът ни също страда ужасно! Много от нас нямат възможност да водят нормален живот, а за тези, които имат скоро ще настъпят тежки дни.

 

Искаме за пореден път да напомним на управляващите за себе си и за нашето несъгласие с новите критерии за лечението на ревматични заболявания, приети от НЗОК през месец август тази година. Заради административни пречки всекидневно десетки болни остават без необходимата им терапия.

 

 

Видео от информационно-протестна кампания „Не сме от дърво!“:

https://www.youtube.com/watch?v=k1YGYYHEzW4&feature=youtu.be