СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА 42 ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПОЛИАРТРОПАТИИ И СПОНДИЛОПАТИИ

Във връзка с готвени промени в начина на проследяване състоянието на хората, ползващи биологична терапия на 16.12 от името на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) внесохме това писмо в МЗ и НЗОК. Становището е предадено на председателя на Българското дружество по ревматология - проф.Стоилов и на Националния консултант по ревматология - проф.Рашков.
Писмото касае Наредба 8 за Профилактичните прегледи и диспансеризацията и новата Амбулаторна процедура 42, чиято цел е проследяване на състоянието на пациентите на биологична терапия.
Наредба 8 и  Амбулаторна процедура 42  ще влязат в сила от 1.01.2017.