АКЦЕНТИ ОТ 20-ТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРЕ

 

В периода 24-26 февруари в Лисабон, Португалия, се проведе ХХ-та годишна конференция на пациентското крило (PARE) на Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR).

EULAR е организацията, която обединява хората с ревматични заболявания, здравните специалисти и научните дружества по ревматология в Европа.

През 2017 г. се отбелязва и 70-та годишнина от основаването на EULAR

Темата на проведената в Лисабон конференция беше „Не отлагайте, прегледайте се още днес” („Don’t delay, connect today”) и акцентира върху превенцията, ранната диагностика на ревматичните заболявания, както и върху достъпа до адекватна грижа на хората, засегнати от тях.

За пръв път в конференцията участваха и представители на пациентски организации извън Европа, както и представители на EMEUNET- организацията на младите ревматолози и учени в областта на ревматологията.

България беше представена от Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ), която е пълноправен член на EULAR от 2011 г.

Участниците обсъждаха различни теми сред които: как социалните медии могат да помогнат за подобряване на комуникацията между организациите на хората с ревматични заболявания; кампании, чрез които националнните организации могат да помогнат за увеличаване броя на специалистите – ревматолози в страната си; подобряване на комуникацията между пациенти и лекари и други.

Проведени бяха и няколко практически обучения за подобряване на уменията за работа с медии.

Като основен акцент в програмата можем да отбележим представянето на кампанията на EULAR за 70-та годишнина на организацията, която ще акцентира върху ранната диагностика на ревматичните заболявания. Предварително представяне на тази кампания беше направено с дискусия в Португалския парламент, организирана от Португалската лига за борба с ревматизма, в която взеха участие президентът на EULAR проф. Герд-Рюдигер Бурместър, вицепрезидентът на EULAR, представляващ здравните специалисти, проф. Кристина Опава, вицепрезидентът на EULAR, представляващ пациентите, Мариос Кулумас, председателят на португалското ревматологично дружество проф. Хосе Канаш да Силва, президентът на португалската лига за борба с ревматизма Елза Матеуш и политици.

Темата на дикусията беше „Социалните и икономически измерения на ранната диагностика и ранното лечение на ревматичните заболявания“

Според обобщените данни от различни изследвания, представени по време на дискуията от Елза Матеуш, „адекватната диагностика и лечение на ревматичните заболявания може да намали тежестта, която тези заболявания оказват върху живота на хората и обществото като цяло”.

Официалното обявяване на кампанията „Don’t delay, connect today „(„Не отлагай, прегледай се днес“)  ще бъде на 14 юни в Мадрид, по време на годишния конгрес на EULAR.

Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България вече започна подготовката на събития в рамките на кампанията и в нашата страна.

Според данни от проучване, представено от вицепрезидента на Португалската лига за борба с ревматизма, стана ясно, че в Португалия често диагностицирането на ревматичните заболявания се забавя във времето. Това води до по-често отсъствие от работа, ранно пенсиониране, инвалидизация и негативно социално и икономическо въздействие върху обеществото.

По време на Конференцията стана ясно, че в цяла Европа стои въпроса с недостатъчния брой ревматолози. При средна стойност  за Европа 1,7 бр. специалисти ревматолози на 100 000 души население за България броят им е е 1,4 на 100 000 души. На последно място се намира Ирландия с едва 0,5 ревматолози на 100 000 души, а на първо място е Франция с 4,2 специалисти на 100 000 души. 

Голяма част от делегатите на 20-тата конференция на ПАРЕ подкрепят цитираните данни с мнението си. Според резултатите от предварително роучване сред делегатите 70% от отговорилите смятат, че няма достатъчно ревматолози в страните, от които идват, а също 70% смятат, че няма достатъчно специалисти в областта на ревматологията от други свързани специалности, като физиотерапевти, кинезитерапевти, специализирани медицински сестри.

Като възможни причини за това делегатите отбелязват липсата на стратегическо планиране от страна на правителствата; липсата на средства; по-големият брой хора с ревматични заболявания; ниските заплати и лошите условия за работа на специалистите; ревматологията не е смятана за атрактивна специалност.

Като възможни решения на този проблем по време на дискусиите се откроиха: популяризирне на специалността ревматология още в медицинските университети чрез съвместни кампании на дружествата по ревматология и организациите на хората с ревматични заболявания; повишаване на информираността относно ревматичните заболявания и отражението им върху обществото; по-добро заплащане на труда на лекарите ревматолози.

Конференциите на PARE са изключително важно събитие, по време на което пациенти, здравни специалисти и ревматолози обменят опит в сферата на грижата за хората с ревматични заболявания.

През 2018 г. конференецията ще се проведе в Брюксел.

групова снимка на участниците в 20-тата конференция на ПАРЕ