Препоръки на ЕУЛАР за лечение на РА с болестмодифициращи медикаменти

Препоръките на EULAR дават съвети на лекари, медицински сестри и пациенти относно най-добрия начин за лечение и справяне със заболяванията.

Това са актуализираните през 2019 г. препоръки на EULAR, които са адаптирани на език, разбираем за пациентите. Оригиналната версия може да бъде намерена на сайта на EULAR: www.eular.org

Тези препоръки са разработени съвместно от лекари, медицински сестри, други здравни специалисти и пациенти. Участието на пациентите в екипа гарантира, че е включена и тяхната гледна точка. При разработване на препоръките авторите разглеждат доказателствата за ефективността на медикаментите за лечение на хора с ревматоиден артрит.

Какво знаем?

Ревматоидният артрит (РА) е състояние, при което ставите са сковани, болезнени и биват увредени, тъй като имунната система атакува тъканите на собственото си тяло и причинява възпаление. Тези препоръки включват имформация за три вида болестмодифициращи медикаменти (често наричани DMARDs), които се използват за лечение на ревматоиден артрит. Целта на тези медикаменти е да променят хода на заболяването като намаляват възпалението и могат да предотвратят кризи от заболяването, а така също и настъпването на увреждания. Те също могат да подобрят функцията на ставите и да спрат увреждането им. Трите различни видове лекарства са:

Конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти (наричани csDMARDs)

Биологични болестмодифициращи медикаменти (наричани bDMARDs)

Таргетни синтетични болестмодифициращи медикаменти (наричани tsDMARDs)

Всяка препоръка се основава на налични научни доказателства или мнение на експерти. Броят на звездичките при всяка препоръка отразява колко солидни доказателства има в нейна полза и колко е важно пациентът и лекарят да ги прилагат.

Една звездичка (*) означава, че има ограничен брой доказателства.

Две звездички (**) има някакви доказателства.

Три звездички (***) означава, че има доста доказателства.

Четири звездички (****) означава, че препоръката е подплатена с много доказателства

На пациентите с РА трябва да бъдат предписвани болестмодифициращи медикаменти, веднага след поставяне на диагнозата****

Рано започналото лечение може да предотврати нобратимото увреждане на ставите

Целта на лечението при всеки пациент трябва да е постигане на ниска болестна активност или продължителна ремисия****

Постигането на ремисия или ниска болестна активност е основна цел на лечението. Ако след 6 месечно лечение актвността на заболяването продължава да е висока, това означава, че то не е добре контролирано и Вашият лекар може да промени лечението Ви.

Заболяването Ви трябва да бъде проследявано на всеки 1-3 месеца; Лечението трябва да бъде адаптирано ако не се наблюдава подобрение след 3 месеца или ако целта не е постигната в рамките на 6 месеца.***

Вашият лекар трябва да проверява активността на заболяването Ви и редовно да преглежда ставите Ви, за да прецени колко добре действа Вашето лечение. Чрез проверка на активността на заболяването Ви, лекарят може да установи дали сте в ремисия (или ниска активност на заболяването). Ако не е имало подобрение на поне половината от Вашите оплаквания в рамките на 3 месеца след започване на ново лекарство, то вероятно няма да работи за Вас и терапията Ви трябва да се коригира. Ако има подобрение на симптомите в рамките на 3 месеца от започване на лечението, то трябва да продължите с приема на този медикамент поне още 3 месеца, за да се установи дали бихте могли да постигнете ремисия. Ако целта не е постигната до 6 месеца, Вашата терапия трябва да се коригира. Това може да означава да останете на същото лекарство, но да промените дозата, или може да се наложи да преминете към друг вид лекарство.

Метотрексат трябва да е част от първоначалното лечение****

Метотрексат е конвенционален синтетичен болестмодифициращ медикамент и е добър вариант за първи избор на лечение, тъй като е ефективен, добре познат и цената му не е висока. Вашият лекар може да Ви предпише различни дози Метотрекасат, докато установи, коя е точната за Вас. Той ще Ви предпише и прием на фолиева киселина, за да бъдат намалени страничните ефекти. Метотрексат може да бъде приеман с други медикаменти за лечение на РА, но обикновено тази възможност се пази за по-късните етапи на заболяването.

Лефлуномид или Сулфасалазин могат да се обмислят при пациенти, които не могат да приемат Метотрексат или при такива, които са проявили нежелани лекарствени реакции***

Ако имате заболявания на бъбреците или черния дроб, вероятно няма да можете да приемате Метотрексат. Някои хора не могат да понасят Метотрексат, тъй като той предизвиква гадене, повръщане или други странични ефекти. Ако Вашият случай е такъв, то може да ви бъдат предписани Лефлуномид или Сулфасалазин. Те са конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти Те могат да се прилагат самостоятелно или в комбинация с други медикаменти.

При започване или смяна на конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти, може да се наложи да Ви бъдат прилагани кортикостероиди. Те трябва да се прилагат за кратък период от време****

Добавянето на глюкокортикоиди към терапията с конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти, може да подобри ефективността им. Това лечение може да играе ролята на „мост“ при смяна и започване на нов конвенционален синтетичен болестмодифициращ медикамент. Вашият лекар може да Ви предпише кортикостероидни инжекции или таблетки. Таблетките не трябва да се приемат за период по-дълъг от 3 месеца. Приемът на кортикостероиди за период по-дълъг от 3 месеца не се препоръчва, поради риска от странични ефекти.

Ако поставената цел не може да бъде постигната с предписаните конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти и не са налице предпоставки за по-тежко протичане на заболяването, може да бъде предписано лечение с други конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти*

Прогностичните фактори са аспекти, които могат да се използват, за да се предвиди до колко заболяването може да увреди ставите Ви. Лошите или неблагоприятни прогностични фактори включват умерена или висока активност на заболяването след получаване на конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти или ако са налице определени автоантитела или високи нива на маркерите на възпаление.

Ако поставената цел не може да бъде постигната с приложението на предписаните конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти и са налице неблагоприятни прогностични фактори, то Вашият лекар може да Ви предпише лечение с биологични болестмодифициращи медикаменти или таргетни синтетични болестмодифициращи медикаменти****

Биологичните болестмодифициращи медикаменти и таргетните синтетични болестмодифициращи медикаменти трябва да се комбинират с конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти; Ако не можете да приемате конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти, то може да Ви бъде предложено лечение с блокери на IL – 6 или таргетни синтетични болестмодифициращи медикаменти***

Повечето биологични болестмодифициращи медикаменти са по-ефикасни ако се съчетават с Метотрексат, отколкото ако се прилагат самостоятелно. Ако не можете да приемате Метотрексат или други конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти, може да Ви бъде предложено лечение с медикаменти, наречени IL – инхибитори или лечение с таргетни синтетични болестмодифициращи медикаменти, наречени JAK инхбитори.Тези медикаменти дават добър резултат, дори, когато не се съчетават с конвенционални синтетични болестмодифициращи медикаменти.

Ако един биологичен болестмодифициращ медикамент****или таргетен синтетичен болестмодифициращ медикамент* не действа, можете да преминете на лечение с друг биологичен болестмодифициращ медикамент или таргетен синтетичен болестмодифициращ медикамент

Ако опитате лечение с даден биологичен болестмодифициращ медикамент или таргетен синтетичен болестмодифициращ медикамент и той не работи за вас, можете да смените с друг биологичен болестмодифициращ медикамент, включително лекарство от същия тип, или към таргетен синтетичен болестмодифициращ медикамент (JAK-инхибитор). Например, ако една терапия с TNF инхибитор е неуспешна, пациентите могат да получат средство с друг механизъм на действие или втори TNF инхибитор. Въпреки това, ако повече от едно лекарство от един и същи вид не работи за Вас, тогава Вашият лекар трябва да Ви насочи към лекарство с друг механизъм на действие

Ако след спиране на лечението с кортикостероиди постигнете трайна ремисия, то дозата на останалите медикаменти (биологични или таргетни синтетични) също може да се бъде намалена, особено ако приемате и конвенционални болестмодифициращи медикаменти****

Ако сте постигнали трайна ремисия, дозата на приеманите конвенционални болестмодифициращи медикаменти също може да бъде намалена***

Ако лечението с конвенционални болестмодифициращи медикаменти е било ефективно и сте постигнали ремисия, без да се нуждаете от биологичен болестмодифициращ медикамент или таргетен синтетичен болестмодифициращ медикамент, или ако биологичният болестмодифициращ медикамент или таргетният синтетичен болестмодифициращ медикамент е спрян и продължавате да сте в ремисия, използвайки само конвенционални болестмодифициращи медикаменти, тогава е възможно да намалите дозата на Вашето лекарство – като приемате по-малка доза или увеличите интервала на прием. Много е важно да не променяте сами дозата си, без да говорите с Вашия лекар.