ЕМА препоръчва одобрение на Jak инхибитор за лечение на нерентгенографски аксиален спондилоартрит

Индикациите на инхибитора на Janus kinase (JAK) упадацитиниб ще бъдат разширени и ще включват нерадиографския аксиален спондилоартрит (axSpA) , след препоръка за одобрение от Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба на Eвропейската медицинска агенция.

Това съобщение следва резултатите от проучването SELECT-AXIS 2, представено на конгреса Европейската лига за борба с ревматизма, проведен през юни 2022 в Копенхаген, Дания, което показва, че упадацитиниб има благоприятни профили на ефикасност и безопасност при пациенти с нерадиографски аксиален спондилоартрит с обективни признаци на възпаление, както и при тези, с анкилозиращ спондилит и неадекватен отговор на биологични лекарства.

Инхибиторът Janus kinase (JAK) беше одобрен преди това за ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит и атопичен дерматит в Европа. Сега може допълнително да се предписва на тези с активен нерадиографски axSpA, които имат обективни признаци на възпаление и неадекватен отговор на нестероидни противовъзпалителни лекарства.

 

източник: 

https://rheumatology.medicinematters.com/axial-spondyloarthritis/upadacitinib/ema-nonradiographic/23238862