Литифилимаб значително намалява активността на заболяването при пациенти с кожен лупус

Новите резултати от Фаза 2 на проучването LILAC показаха, че изследваното лекарство BIIB059 или литифилимаб (litifilimab) значително намалява активността на кожния лупус по време на 16 седмично лечение с медикамента.

В изследваната група са били включени 132 души с кожна форма на лупус, като им е била прилагана една от четири различни дози от лекарството или плацебо, за да се определи отговорът. За период от 16 седмици изследователите са забелязали значително подобрение в нивото на активност на кожните прояви на заболяването при пациентите, които са получавали литифилимаб в сравнение с плацебо. Подобрението е оценено чрез резултатите на участниците, измерени чрез инструмента за оценка на активността на кожния лупус, CLASI-A. Той се използва в клинични проучвания.

Необходими са повече изследвания в по-големи групи и за по-дълги периоди от време, за да се оцени ефектът и безопасността на лекарството за кожен лупус.

Литифилимаб (litifilimab) е моноклонално антитяло, което е насочено да намали възпалението от подгрупа човешки имунни клетки, известни като плазмоцитоидни дендритни клетки (pDC), които са основен източник на интерферон тип I (IFN-I) и играят важна роля в патогенезата на лупус.

Източници:

https://www.lupus.org/news/further-positive-results-on-drug-therapy-litifilimab-biib059-for-treatment-of-cutaneous-lupus

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2118024

https://www.rheumatologynetwork.com/view/litifilimab-significantly-reduces-skin-disease-activity-in-patients-with-cle