CAR T-Cell терапия показва обещаващи резултати при лечение на лупус

lady

Резултатите от наскоро проведено клинично проучване показват, че CAR (Chimeric antigen receptor) T-клетъчна терапия - вид клетъчно-базирана генетична терапия, която се използва при пациенти с рак, е показала много обещаващи резултати при лечение на лупус.

Статията, публикувана в Nature Medicine, описва петима пациенти със системен лупус еритематозус (СЛЕ), които не са се повлияли от няколко имунопотискащи лекарства. Пациентите са включени в клинично проучване за CAR T-cell терапия. Всичките петима души са постигнали ремисия на заболяването и са успели да прекратят приема на медикаментите за лупус в рамките на от 3 до 17 месеца.

 Какво представлява CAR T-клетъчната терапия?

Терапията, базирана на  T-клетъчнен химерен антиген рецептор, е подход, който е доказано ефективен в борбата с определени видове рак. Тя е използвана за първи път през 2015 г. при пациент с левкемия.

CAR T-клетъчната терапия представлява улавяне на Т-клетките на пациентите, които са ключов компонент на имунната система, и модифицирането им, така че да атакуват нови цели, когато бъдат обратно влети в тялото.

В това клинично проучване лекарите са взели T-клетки от пациенти с лупус и са ги модифицирали, така че след обратното им вливане да атакуват B-клетките на пациентите. При лупус B-клетките произвеждат автоантитела, които, вместо да защитават тялото от чужди патогени, произвеждат автоантитела, атакуващи собствени здрави тъкани.

Колко време трае ефектът от терапията?

Според учените терапията ефективно “изчиства” лошите B-клетки и подобрява драстично състоянието на пациентите. При всеки един от петимата участници е имало засегнати от лупуса няколко органа, но след терапията тежките симптоми, вкл. артрит, умора, фиброза на сърдечните клапи и възпаление на белите дробове, са изчезнали.

Кръвните тестове са показали, че отнема около четири месеца след терапията B-клетките да се възстановят. Въпреки това, те не произвеждат повече “лоши” антитела и пациентите остават без прояви на болестта. В статията учените размишляват, че терапията може да е причинила “рестарт” на имунната система.

Пациентите са наблюдавани в продължение на 17 месеца след терапията. СЛЕ не е рецидивирал, въпреки че B-клетки са се появили отново.

Към този момент не е ясно колко време би продължил ефектът от CAR T-клетъчната терапия. За това е необходимо по-продължително проследяване на повече пациенти, лекувани с нея.

Има ли някакви рискове и/или странични ефекти от тази терапия?

Както при всяка терапия, засягаща имунната система, лекарите целят да няма негативни реакции и да не поставят пациента в по-голям риск от инфекции.

За да тестват това, учените са оценили реакциите на пациентите преди и след терапията към множество ваксини, вкл. дребна шарка, рубеола, заушка, хепатит B, тетанус и дифтерия. Имунната реакция на пациентите не е била значително по-различна преди и след лечението, което предполага, че то се прицелва точно към Т-клетките, които не работят правилно.

CAR T-клетичната терапия е показала висока ефективност срещу някои видове трудни за лечение рак, но също така понякога може да предизвика сериозни странични ефекти. Терапията по тази причина се прилага само в медицински центрове, които са специално подготвени за целта. Пациентите трябва да бъдат проследявани в продължение на няколко седмици след прилагането ѝ.

Някои странични ефекти от терапията са:

Синдром на освобождаване на цитокини (Cytokine release syndrome, CRS)

Синдром на невротоксичност, свързан с имунни ефекторни клетки (Immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome, ICANS)

Алергични реакции по време на вливането

Завишени нива на минерали в кръвта

Отслабена имунна система

Намален брой на кръвните клетки

В това проучване няколко пациенти са имали завишена температура за 3 или по-малко дни. Нито един от пациентите не е развил Синдром на невротоксичност, което кара учените да вярват, че тази токсичност на CAR T-клетъчната терапия може да се появява много по-рядко при пациенти със СЛЕ. Пациентите не са имали и инфекции в кратки срокове след вливането.

Какво следва?

Това проучване е включвало само малък брой пациенти с лупус. За да се потвърди, че терапията е безопасна и води до продължително овладяване на заболяването и възпалението, трябва да се проведат проучвания с повече пациенти и с по-дълъг период на проследяване. 

Ще работи ли тази терапия за всички хора с лупус?

Учените отчитат, че поради малкия брой пациенти, включени в проучването, все още не може да се определи идеалният профил на пациент с лупус за CAR T-клетъчна терапия. Не всички пациенти ще са подходящи. Остава все още несигурно дали има специфични характеристики на пациентите, които биха отговорили положително на терапията.

Какви са реакциите сред научните среди към това проучване?

Dr Chris Wincup, Консултант Ревматолог в Кингс Колидж, Лондон:

“Това проучване представлява голям пробив! Спомням си, когато за първи път видях някои от първоначалните резултати, и се заинтересувах, тъй като екипът използва това авангардно изследване. Подобно на циклофосфамид и ритуксимаб, това е друго лекарство, което е взаимствано от лечението на рак и показва резултат при лечението на лупус. Мисля, че едно от най-вълнуващите неща е, че това лечение беше дадено на пациенти, които бяха много зле и които бяха опитали много други лечения. Особено съм развълнуван да видя, че успяха да спрат приема на всички други медикаменти, включително стероиди! Това ми дава надежда, че може да разполагаме с нови възможности за лечение на лупус в бъдеще и терапията с CAR Т-клетки може да бъде опция в най-тежките случаи.”

Paul Howard, Ръководител на LUPUS UK:

“Тези резултати са изключително вълнуващи! Невероятно е за хората с лупус да влязат в ремисия, при която могат да спрат медикаментите, а това се е случило с всички пациенти в това проучване. Важно е, че тази терапия е успяла да помогне на хора, които не са се повлиявали адекватно от други лекарства за лупус. Аз съм много обнадежден за тази терапия за лупус.”

Източник: https://www.lupusuk.org.uk/car-t-cell-therapy/

Превод от английски език: И.Спасова (ОПРЗБ), М. Иванова (ОПРЗБ)