Педиатричният системен лупус еритематозус е свързан с преждевременна атеросклероза

Педиатричният системен лупус еритематозус (СЛЕ) е свързан с развитието на преждевременна атеросклероза, сочи статия, публикувана в Arthritis & Rheumatism.

Според авторите, СЛЕ представлява конвергенция на няколко фактора, водещи до'силна буря'в организма и повишаващи силно риска от атеросклероза. Дори и при липса на системно заболяване, в детството могат да се забележат първите признаци на атеросклероза. Така децата и юношите със СЛЕ имат много висок риск от развитие на атеросклероза по време на детството и юношеските години.

Лекари от The Ohio State University (САЩ) използвали данни от проучването APPLE (Atherosclerosis Prevention in Pediatric Lupus Erythematosus), за да изследват връзката между традиционните и нетрадиционните рискови фактори с маркера за ранна атеросклероза - дебелената на каротидната интима-медия (CIMT), при 221 деца и юноши със слабо активен СЛЕ. Средната продължителност на заболяването била 31 месеца.

Мултимерните анализи установили, че употребата на azathioprine и мъжкият пол са независимо свързани с повишение на средната макс. CIMT. Употребата на умерени дози prednisone била свързана с намаление на тази стойност. Най-общо потенциалните рискови фактори допринасят за 21% от вариацията на CIMT, отбелязват авторите.

Източник: http://www.doctorbg.com/page.php?id=16121