Непушачите с ревматоиден артрит по-често се повлияват от терапията

Непушачите с ранен ревматоиден артрит имат по-голям шанс да се повлияят от methotrexate и биологични агенти спрямо пушачите, докладва шведски екип.

Според шведите, РА пациентите-пушачи трябва да бъдат насърчавани да се откажат от цигарите, тъй като те имат наполовина по-нисък шанс от терапевтичен отговор спрямо непушачите. Шансовете между бившите пушачи и непушачите не се различават, се съобщава още в Arthritis & Rheumatism.

В проучване, включващо 1430 пациенти с ранен ревматоиден артрит, д-р Saevarsdottir и колеги от Karolinska University Hospital установили, че над 1/3 от непушачите имат добър терапевтичен отговор след тримесечна терапия. Честотата на добър отговор била сравнима с тази при бившите пушачи (32%). Само 26% от пушачите се повлияли от терапията (DAS 28 < 3.2 на първата проследяваща визита + редукция с > 1.2 единици спрямо базовите стойности).

Шансът за ремисия на третия месец също бил значително по-нисък при пациентите пушачи. Разликата в терапевтичния отговор персистирала дори и след отчитане на други фактори, както и след категоризиране на пациентите според прилаганите препарати.

източник:http://www.doctorbg.com/page.php?id=17159