Децата и юношите с ревматологични заболявания са поддатливи на инфекции

Децата с ревматологични заболявания са изложени на висок риск от инфекции заради нарушен имунитет и честата употреба на имуносупресорни лекарства. Ето защо поставянето на ваксини при такива деца се обсъжда от много специалисти, които считат, че при такива пациенти имунният отговор е недостатъчен за да осигури защита; някои специалисти дори се страхуват, че ваксините биха могли да доведат до постоянен автоимунен отговор и да доведат до сериозни проблеми, включително и обостряне на ревматологичното заболяване. Това изследване показва данни, отнасящи се до риска от прилагането на ваксини, имуногенезиса, ефективността и поносимостта на ваксините, които се препоръчвт на деца с ревматологични заболявания. Данните показват, че освен поставянето на ваксините от имунизационния календар при здрави деца силно се препоръчва и противогрипна ваксинация заради риска от сериозни инфекции при пациенти с ревматологични заболявания. И все пак, необходими  са по-нататъшни изследвания в тази област. 

http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/early/блог/date-range/april-2011/09/rheumatology.ker102.abstract