Архив: декември 2014

ОТЧЕТ ЗА УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПРЗБ В ЕСЕННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА PARE

В периода 7-9 ноември 2014 г.в Загреб, Хърватия беше проведена 17-тата годишна конференция на пациентското крило на Европейската лига за борба с ревматизма.