Архив: февруари 2015

Заседание на Върховен Административен Съд по делото за дискриминация за реимбурсиране на антицитокинови медикаменти

Днес във Върховен Административен Съд беше разгледана жалба на Национален Съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/ срещу Решение на АССГ от 2014г., с което се устан...

официален доклад на ЕУЛАР за конференцията на пациентското крило в Загреб

ЕУЛАР публикува официалния доклад за конференцията на ПАРЕ (пациентското крило на ЕУЛАР), която се проведе в Загреб през ноември 2014