бюлетин

Бюлетин брой 3/ 2013

 • Последни промени в закони и наредби;
 • Кратко резюме от проведеното общо събрание на БСБББ – АС;
 • За новите изисквания за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти...

Бюлетин брой 1-2/2013

 

Излезе новият брой на информационния ни бюлетин.

В него може да откриете :


 • Информация и консултация;
 • Покана за Общо събрание - БСБББ - АС;
 • Покана за участие в регионален фо...

Бюлетин,брой 8-9


Излезе новият брой на информационния ни бюлетин.

В него може да откриете :


 • Информация и консултация;
 • Трета национална конференция по остеопороза и остеоартроза;
 • Последна покана за к...

Бюлетин, брой 7


Излезе новият брой на информационния ни бюлетин.

В него може да откриете :

 

 • Покана за общо събрание на БСБББ-АС
 • Как отбелязахме световния ден за борба с артрита - 12.10.2012
 • Кръгла маса по п...

Бюлетин, брой 5

Излезе новият брой на информационния ни бюлетин.

В него можете да откриете:
 • Живот на сдруженията - как протече срещата в Несебър, проведена през м.август
 • Проучване;<...

Бюлетин, брой 2


Излезе новият брой на информационния ни бюлетин.
В него можете да откриете:

Ръководството на ОПРЗБ свиква редовно общо събрание

Хората с увреждания продължават да заплащат по-ниска такса за паспорт

Р...