Архив: октомври 2012

Нестероидни противовъзпалителни лекарства

Тук може да прочетете една интересна лекция за историята на  много от лекарствата, които използваме в овладяването на нашите заболявания.

Тази лекция съдържа любопитна информация, която обаче в никакъв случай не замества консултацията с ревматолог и няма за цел да препоръчва...

FIT FOR WORK - кръгла маса

На 16 Октомври 2012 г. в София беше проведена кръгла маса за представяне на доклада на тема“Състоянието на мускулно-скелетните заболявания и трудовата заетост в България 2012“. Докладът е изготвен от Work Foundation Alliance и представлява завършека на проекта Fit for work (Годни за работа). Той се реализира от Work Foundation (Фондация Работа). Проектът има за цел насърчаване на многостранен диалог за подобряване на условията на труд на хората с мускулно-скелетни заболявания. Като част от проекта се изготвят регулярни доклади за състоя...

Първа конференция на АГОРА - 21-23.09, Белград

В периода 21-23 септември 2012 г. беше проведена първата конференция на АГОРА. АГОРА е обединение от организациите на хората с ревматични заболявания от южна Европа. Това обединение беше създадено през миналата година в Малта. ОПРЗБ е сред учредителите Първата конференция на АГОРА се проведе в Белг...

Световен ден за борба с остеопороза 20.10.2012 -

Днес отбелязваме световния ден за борба с остеопорозата. За първи път този ден се отбелязва през 1996г. Инициативата е на Националното общество за борба с остеопорозата в Обединеното кралство и е подкрепена от Европейската комисия. Мотото за 2012 г. е – „Нека първото счупване бъде ...

в-к Струма - статия

Това е статията във в-к Струма, написана след семинара за журналисти , проведен в Благоевград на 28.09.2012.Семинарът беше озаглавен 'Пациентите с ревматични заболявания в България - живот между болка и надежда'.В него като лектори взеха участие д-р Несторова - ревматолог; доц.д-р Божидар Ивков - социолог; Ваня Савова -психолог; Снежана Божинова и Боряна Ботева.

Антиревматоидни лекарства

Тук може да прочетете една интересна лекция за историята на  много от лекарствата, които използваме в овладяването на нашите заболявания.

Тази лекция съдържа любопитна информация, която обаче в никакъв случай не замества консултацията с ревматолог и няма за цел да препоръчва един или друг медикамент.

изтеглете лекцията от тук :

Световен ден за борба с артрита 2012

Отбелязахме световния ден за борба с артрита с много настроение и танци...и разбира се махайки.

Идеята дойде сама, без да я търсим, без да правим брейнсторминг.

Танците са страхотен начин за раздвижване, а също така и за зареждане с настроение.Забавлявахме се, усмихвахме се и си тръгнахме заредени с положителна енергия!

писмо за увеличаване броя на хоспитализациите по КП 244 за болните с възпалителни ставни заболявания.

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

БСБББ – АС  изх. №  120 / 0...

ГОДНИ ЗА РАБОТА - Доклад за България

 

Представяме ви доклада за България, изготвен по  проекта'Годни за работа (Fit for work)'от Фондация'Работа'(Work Foundation').Този проект е част от една по-обширна програма за трудова заетост, която обхваща 31 държави от и извън ЕС и разглежда някои детайли на влиянието, което имат МСЗ върху трудоспособността на хи...