Архив: юли 2013

Летен график на заседанията на комисията за предписване на антицитокинови медикаменти във Варна

Във връзка с летния сезон и досегашната практика ЕЛК в София , Пловдив и Варна да спират заседания през м.август , УС на ОПРЗБ подготви запитване до председтелите на трите ЕЛК -проф.Рашков, доц. Кадинов и проф.Кузманова.

Отговор получихме от доц. д- р Кадинов - началник на ревматологичната клника към УМБАЛ'Св. Марина',Варна

Запитването и ...

Колко броя лабораторни изследвания са необходими при започване и продължаване на лечението с биологични медикаменти?

 

 


Във връзка с последната промяна на изискванията на НЗОК при лечение с биологични медикаменти при болест на Бехтерев, ревматоиден, псориатичен и ювенилен артрит, УС на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България подготви запитване до Нац...

ОПРЗБ стартира нов проект в гр.Ловеч


ОПРЗБ стартира нов проект, чиято цел е да улесни достъпа до ревматолог на хора, при които има съмнение за наличие на ревматоиден артрит или анкилозиращ спондилит( болест на Бехтерев).

Известно е, че хората с ревматично заболяване в много чести случаи имат затруднен достъп до спец...

„Порастване или остаряване – моята тайна за здравословен живот с ревматично заболяване или заболяване на опорно-двигателната система“

                                                                      Награда на името на Едгар Стийн 2013

„Порастване или остаряване – моята тайна за здравословен живот с ревматично заболяване или заболяване на опорно-двигателната система“

Доклад за участието на представители на ОПРЗБ в конгреса по ревматология на ЕУЛАР / Мадрид 2013

Доклад за посещението и участието на делегати от ОПРЗБ в Годишния европейски конгрес по ревматология на Европейската лига за борба с ревматизма

 

От 12 до 15 Юни в Мадрид, Испания се проведе Годишният европейски Конгрес по ревматология. В конгресът, организиран от Европейската ...